Hur lång tid tar mitt mål?

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på vilken typ av mål det är och målets karaktär och omfattning.

Ungefärliga handläggningstider

Allmänna mål

Ungefärlig handläggningstid

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 3-4 månader
Skattemål 12-14 månader
Folkbokföring 6-8 månader
Mål enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) Ca 6 månader
Bostadsanpassningsbidrag 12-14 månader
Mål enligt socialförsäkringsbalken,
A-kassa och LSS
12-16 månader
Mängdmål (fastighetstaxering, kriminalvård, körkort och studiestödsmål) 4-6 månader
Arbetsmiljö 10-12 månader
Tullmål 14-16 månader
Statliga ersättningar 14-16 månader

 

Mål om tvångsvård

Ungefärlig handläggningstid

Vård av missbrukare (LVM) 14 dagar
Vård av unga (LVU) 1,5 månader
Psykiatrimål 14 dagar

 

Mål i migrationsdomstolen

Ungefärlig handläggningstid

Asyl- och tillståndsmål 12-14 månader
Medborgarskapsmål 8 månader
Dröjsmålstalan
(begäran om att myndighet ska avgöra ett ärende enligt 12 § förvaltningslagen)
3 veckor

 

Uppdaterad
2024-04-15