Handläggningstider

Här kan du se den uppskattade handläggningstiden för de vanligaste målkategorier som finns på Förvaltningsrätten i Malmö. Att det är de uppskattade handläggningstiderna innebär inte att ditt mål kommer att ta det angivna antalet månader. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar och det betyder att ditt mål både kan gå snabbare att handlägga, men också att det kan ta längre tid. Utgångspunkten är alltid att målen avgörs i den turordning som de kommer in till domstolen.

Uppskattad handläggningstid (för närvarande) per målkategori

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU) ca 6-8 månader
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 14 dagar
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 1,5 månader
 • Mängdmål (fastighetstaxering, kriminalvård, körkort och studiestödsmål) ca 6-8 månader
 • Folkbokföring 4-6 månader
 • Psykiatrimål 14 dagar
 • Skattemål ca 12 månader
 • Mål enligt socialtjänstlagen (SoL) ca 6 månader
 • Bostadsanpassningsbidrag 12-14 månader
 • Mål enligt socialförsäkringsbalken (SocF), A-kassemål och LSS ca 12-18 månader
 • Migrationsmål (asyl-, anknytnings och tillståndsmål) ca 12-15 månader
 • Medborgarskapsmål ca 6-8 månader
 • Dröjsmålstalan (begäran om att myndighet ska avgöra ett ärende
  enl. 12 § förvaltningslagen) ca 3 veckor
Uppdaterad
2022-07-01