Frågor och svar

Har jag rätt att få hjälp av advokat eller juridiskt ombud?

Det beror på vad ditt överklagande gäller. Om du överklagar ett beslut som handlar om asyl behåller du ditt offentliga biträde. Det är samma person som hjälpte dig i kontakterna med Migrationsverket. Det kostar inget.

Du kan också ha rätt till ett offentligt biträde om det är fråga om utvisning eller avvisning.

Om du inte har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita en jurist som hjälper dig. Då får du själv betala kostnaden.

Har jag rätt till tolk?

Ja. Förhandlingar vid domstolen hålls på svenska, så om du inte förstår och inte kan tala svenska har du rätt att få hjälp av en tolk. Det kostar inget. Men du behöver meddela domstolen i god tid om det behövs.

Kan jag stanna i Sverige under tiden som domstolen prövar mitt ärende?

Det beror på vad du har överklagat. Om du har fått ett beslut om utvisning får du stanna i Sverige medan du väntar på att ditt överklagande ska prövas. Om du däremot har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart måste du lämna Sverige, även om du har överklagat.

Finns det några beslut som jag inte kan överklaga?

Ja, det finns det. Du kan inte överklaga:

  • ett beslut från Migrationsverket efter att du har accepterat det och skrivit under en nöjdförklaring.
  • Migrationsöverdomstolens beslut att inte pröva ditt ärende.
  • ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Kan någon annan företräda mig?

Ja, du kan be någon att företräda dig, men då måste du skriva en fullmakt och underteckna den. En fullmakt är ett brev eller dokument där den som exempelvis vill överklaga ett beslut ger en annan person rätt att företräda honom eller henne. Fullmakten ska skrivas under av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är ett undertecknat brev där den som exempelvis vill överklaga ett beslut ger en annan person rätt att företräda honom eller henne. Fullmakten ska skrivas under av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original.

När görs en åldersutredning?

Alla asylsökande som inte kan bevisa att de är minderåriga blir erbjudna en åldersutredning. Att man inte kan bevisa sin ålder kan bero på att identitetshandlingar saknas. Det är den asylsökande som ska göra sin ålder sannolik. Domstolen utgår från underlag från Migrationsverket, exempelvis medicinsk åldersbedömning. Domstolen gör sedan en helhetsbedömning av både skriftlig och muntlig information.

Vem ansvarar för att ta fram landinformation?

Parterna, det vill säga du som har överklagat och Migrationsverket, ska lämna in landinformation. Domstolen ansvarar för att se till att uppgifterna är aktuella och relevanta. Ibland tar domstolen in informationen själv.