Praktikplatser

Förvaltningsrätten i Malmö tar kontinuerligt emot praktikanter.

Termin 5

Domstolen välkomnar, i normalfallet, studenter från termin 5 på Juridicum vid Lunds universitet. Praktiken sker vid två tillfällen per år, en vecka under hösten och en vecka under våren.

Syftet med praktiken är att praktikanterna ska få en tydlig bild av arbetet vid en stor förvaltningsrätt som handlägger ett stort antal måltyper, däribland migrationsmål.

Det är studieadministratören vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet som utser de studenter som ska beredas praktikplats vid domstolen.

Arbetsplatsförlagd utbildning - APU

Domstolen välkomnar i första hand studenter som är i slutskedet av sin juristutbildning i form av arbetsplatsförlagd utbildning eller vid uppsatspraktik.

Välkommen med ansökan bestående av personligt brev och cv samt uppgift om under vilken period du kan praktisera hos oss. Ansökan skickas med e-post till Förvaltningsrätten i Malmö.

Praktik för paralegal/juridisk assistent

Domstolen välkomnar studenter på yrkeshögskoleutbildningen paralegal/juridisk assistent.

Välkommen med ansökan bestående av personligt brev och cv. Ansökan skickas med e-post till Förvaltningsrätten i Malmö.

Övriga praktikplatser

Domstolen välkomnar, i den mån det är möjligt, personer som anvisas av till exempel Försäkringskassa eller Arbetsförmedling.

Uppdaterad
2023-01-02