För dig som är kallad till muntlig förhandling

Förvaltningsrätten avgör ett mål genom att läsa, ta hänsyn till och bedöma det som kommit in skriftligt och ofta utan att parterna träffas personligen. Domstolen kan dock kalla till en muntlig förhandling om detta kan vara till fördel för utredningen. Du kan själv begära muntlig förhandling om du vill ha det.
Förhandlingssal med nio personer samlade.Förvaltningsrätten kan kalla till en så kallad muntlig förhandling om det kan vara till utredningens fördel att parterna får träffas och svara på frågor.

Därför hålls muntlig förhandling

En muntlig förhandling ska komplettera det som du lämnat in skriftligt, så att ditt mål blir så väl utrett som möjligt. I en muntlig förhandling får du och din motpart, och ibland även vittnen, berätta mer och svara på frågor.

Du kan själv begära muntlig förhandling om du har svårt att uttrycka dig i skrift.

Förvaltningsrättens uppgift

Förvaltningsrättens uppgift är att se till att målet blir tillräckligt utrett. Det rätten sedan beslutar grundar sig på både den skriftliga utredningen och det som kommit fram vid den muntliga förhandlingen.

De här personerna är med vid en muntlig förhandling

 • Du som har överklagat. Du benämns den klagande.
 • Myndigheten vars beslut du överklagat, din motpart. Motparten kan skicka en eller flera representanter, som kan vara jurister eller handläggare.
 • En juridiskt utbildad domare, som är ordförande och leder förhandlingarna.
 • Tre nämndemän, som inte är juridiskt utbildade.
 • Om det behövs; vittnen, sakkunniga och tolk.
 • En protokollförare.
 • Även åhörare kan sitta med i lokalen.

Fyra domare avgör målet, den juridiskt utbildade och de tre nämndemännen.

Förhandlingen är offentlig

En muntlig förhandling är offentlig. Det betyder att vem som helst får vara med och lyssna. Förvaltningsrätten kan dock besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att bara de som är direkt berörda får vara med i rättssalen.

Så går det till i rättssalen

 1. Målet ropas på

  Målet ropas upp i högtalarna och alla berörda, parter och vittnen, kallas in i rättssalen.

 2. Ordföranden kontrollerar närvaron

  Ordföranden kontrollerar att alla som kallats till förhandlingen är där. Om någon inte är närvarande måste förhandlingen i allmänhet ställas in. Domstolen kallar då oftast till en ny förhandling.

 3. Vittnen väntar utanför

  För att vittnena inte ska påverkas av det som sägs i rättssalen får de vänta utanför, efter uppropet. De blir inkallade när det blir dags för dem att vittna.
 4. Ordföranden inleder förhandlingen

 5. Du som överklagat har ordet

  Du, som benämns som "den klagande" får beskriva din begäran och dina argument. Du kan även få svara på frågor.
 6. Motparten ger sin syn

  Din motpart ger sin syn på saken och kan naturligtvis också få svara på frågor.

 7. Du får berätta mer

  Du, den klagande, får berätta mer om sådant som inte kommit fram i den skriftliga utredningen.
 8. Motparten har ordet igen

  Din motpart får förklara sin inställning.
 9. Vittnenas tur

  Eventuella vittnen och sakkunniga kallas in och får svara på frågor. De får normalt avlägga ed och domstolen gör ljudinspelning av förhören.
 10. Har någon något att tillägga?

  Om någon av parterna har något att tillägga får de göra det nu.
 11. Förhandlingen avslutas

  Ordföranden förklarar förhandlingen avslutad och talar om när och hur domen kommer att meddelas.
Uppdaterad
2019-09-15