Beställning av allmän handling

Förvaltningsrätten i Malmö förvarar endast sina egna handlingar, från februari 2010 eller nyare. Äldre handlingar från Länsrätten återfinns hos Riksarkivet i Lund.

Beställning av dom eller beslut

Önskade handlingar:
Eventuella kostnader:
Skicka handlingen med:
Uppdaterad
2023-01-02