Beställning av allmän handling

Här kan du beställa dom, beslut eller annan allmän handling. Enklast gör du din beställning genom att fylla i formuläret nedan.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. Kostnaden för kopiorna kan faktureras. Då måste du uppge personuppgifter till domstolen.

Beroende på om utlämnandet sker digitalt eller på papper så beräknas avgiften efter antal filer (digitalt/e-post) eller sidor (papper). Den tionde filen/sidan kostar 50 kronor, varefter varje fil/sida kostar 2 kronor styck. Ska utskrivna papper postas så tar domstolen även betalt för porto. Sker utlämnandet i form av filer lagda på databärare (USB-minne) så beräknas kostnaden per fil + 30 kronor för databäraren. Kopior av ljudfiler på skiva behandlas separat och kostar 120 kronor per skiva oavsett antal. Andra statliga myndigheter och doktorander vid statliga universitet är undantagna avgift.

Förvaltningsrätten i Malmö förvarar endast sina egna handlingar, från februari 2010 eller nyare. Äldre handlingar från Länsrätten återfinns hos Riksarkivet i Lund.

 

Beställning av dom eller beslut

Önskade handlingar:
Eventuella kostnader:
Skicka handlingen med:
Uppdaterad
2023-08-27