Så avgörs mål om medborgarskap

Migrationsdomstolens uppgift är att avgöra om Migrationsverket har följt lagen när de fattade beslut i fråga om medborgarskap.

If you recieved a decision from the Swedish Migration Agency that you believe is wrong, you can appeal it. The Migration Court will make a new assessment. The movie describes what you need to do, how the court process works and what happens when the court has made it's decision.

Hur lång tid tar mitt mål?

Hur lång tid det tar att avgöra ett mål varierar. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar.

Mål om medborgarskap hanteras av migrationsdomstolen i Malmö.

Tidslinje för mål hos migrationsdomstolen

 1. 1

  Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  • Migrationsverket skickar ditt överklagande vidare till migrationsdomstolen, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende. Mål om medborgarskap hanteras av migrationsdomstolen i Malmö.
  • Handlingarna kommer in till migrationsdomstolen, där de registreras och ditt överklagande blir ett mål.
  • Migrationsverket blir nu din motpart i målet.
  • Domstolen skickar ett brev till dig eller ditt ombud. Där står ditt målnummer. Ha gärna målnumret till hands när du kontaktar migrationsdomstolen. Då kan du få hjälp snabbare.
 2. 2

  Domstolen utreder ditt mål

  • Migrationsdomstolen utreder målet genom att läsa och bedöma det som kommit in skriftligt. Under tiden som målet utreds kan domstolen begära in mer information, både från dig och från Migrationsverket.
  • Du kan be om muntlig förhandling. Om det kan hjälpa utredningen av målet kan domstolen gå med på ditt önskemål. Då kallas du och Migrationsverket till domstolen, där ni får berätta mer och svara på frågor.
 3. 3

  Domstolen förbereder domen

  • När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom utredningen och förbereder ett förslag till dom.
  • Rätten, som består av en eller fyra domare, tar del av utredningen.
 4. 4

  Domstolen avgör ditt mål

  • Utgångspunkten för domstolen är de lagar som gäller för medborgarskap. Vad rätten bestämmer beror på det som kommit fram i de skriftliga handlingarna i ditt mål och vid den eventuella muntliga förhandlingen. Man tar också hänsyn till hur Migrationsöverdomstolen har dömt i liknande fall.
  • Domstolen kan komma fram till att Migrationsverkets beslut är riktigt och då fortsätter det att gälla.
  • Om domstolen däremot bedömer att Migrationsverkets beslut är fel, så kan domstolen ändra beslutet.
 5. 5

  Du får domen

  • Migrationsdomstolen skickar domen till dig eller till ditt ombud.

Om du är missnöjd med avgörandet

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa mål, där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Uppdaterad
2021-01-29