Så avgörs mål i fråga om verkställighetshinder

Om du överklagar ett avslag om verkställighetshinder gör migrationsdomstolen en opartisk prövning. Rättens uppgift är att avgöra om Migrationsverket följde lagen när de avslog din ansökan.

Hur lång tid tar mitt mål?

Det går inte veta i förväg eftersom varje mål är individuellt. Men här kan du se ungefär hur lång tid olika typer av mål tar. 

Se domstolens handläggningstider

Här hittar du ungefärliga handläggningstider för olika typer av mål som hanteras av domstolen. Kom ihåg att ditt mål kan ta både kortare och längre tid.

Mer information

Så här går det till

 1. 1

  Ditt överklagande blir ett mål i domstolen

  • Migrationsverket skickar ditt överklagande till migrationsdomstolen, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.
  • När handlingarna kommer in till migrationsdomstolen registreras de. Ditt överklagande är nu ett mål.
  • Migrationsverket är din motpart i målet.
  • Domstolen skickar ett brev till dig eller ditt ombud. Där står vilken migrationsdomstol som har hand om ditt mål och ditt målnummer. Ha gärna målnumret till hands när du kontaktar migrationsdomstolen. Då kan du få hjälp snabbare.
 2. 2

  Domstolen utreder ditt mål

  • Migrationsdomstolen utreder målet genom att läsa och bedöma alla handlingar.
  • Om domstolen tycker att det behövs kan de begära in mer information, både från dig och från Migrationsverket.
 3. 3

  Domstolen förbereder domen

  • När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom allt och förbereder ett förslag till dom.
  • Rätten tar del av det som juristen har förberett. Rätten består oftast av en domare.
 4. 4

  Domstolen avgör ditt mål

  • Utgångspunkten för domstolen är de lagar som gäller för verkställighet av utvisningsbeslut och hur Migrationsöverdomstolen dömt i liknande fall.
  • Vad rätten bestämmer i ditt mål beror på det som kommit fram i de skriftliga handlingarna.
  • Domstolen kan komma fram till att Migrationsverkets beslut är riktigt. Då fortsätter utvisningsbeslutet att gälla.
  • Domstolen kan också komma fram till att Migrationsverkets beslut är fel. Det betyder att utvisningen inte får genomföras. Då lämnar domstolen över till Migrationsverket som får göra en ny prövning av behovet av skydd.
 5. 5

  Du får domen

  • Migrationsdomstolen skickar domen till dig eller till ditt ombud.

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom

Du kan oftast överklaga - men inte alltid

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till domen hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Du kan inte överklaga ett beslut från Migrationsverket efter att du har accepterat det och skrivit under en nöjdförklaring.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa mål, där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Det beslutet går inte överklaga. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Uppdaterad
2023-10-25