Incidentstatistik

Här hittar du statistik om de incidenter som inträffat i domstolar.

Incidentrapportering är en viktig del i det förebyggande säkerhetsarbetet inom Sveriges Domstolar och det finns därför ett gemensamt rapporteringssystem där domstolarna kan rapportera incidenter till Domstolsverket.

Statistiken omfattar 80-talet domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Utöver drygt 7000 anställda omfattar statistiken alla som besöker domstolen, exempelvis åhörare, parter i mål samt personer som i tjänsten befinner sig på domstolen.

Rapporterade incidenter

Totalt antal incidenter

568 

445

529

 

2019

2020

2021

Beslag överlämnat till polis 272 243 216
Hot 115 87 122
Ordningsstörning 179 110 185
Våld 2 5 6

Antal avgjorda mål under dessa år

2019: 461 700 mål

2020: 492 000 mål

2021: 480 000 mål

Olika typer av incidenter 

Beslag överlämnat till polis: misstänkt olagliga föremål som till exempel knivar och knogjärn.

Hot: till exempel via brev, e-post eller telefon. Kategorin omfattar allt från systematiskt upprepade hot till olaga hot.

Ordningsstörning: en incident med negativ påverkan på den ordning som ska råda på domstolen för att medarbetare, besökare samt parter och ombud ska känna sig trygga och säkra.

Våld: en incident med inslag av någon form av fysiskt våld.

Uppdaterad
2022-04-25