Armenien

Våren 2022 inledde Sveriges Domstolar ett flerårigt utvecklingsprojekt med Armenien. Syftet är att stärka allmänhetens förtroende för domstolarna.

Några personer stående och några sittande i en rättssal

En viktig del av samarbetet är att stödja och utveckla domarutbildningen i landet. Foto: Liana Ghazinyan

Projektet är ett samarbete med den armeniska domstolsakademien och det armeniska domarrådet.

Det övergripande målet för samarbetet är att genom domstolsutveckling och utbildning av domare stärka allmänhetens förtroende för domstolarna i Armenien. Arbetet syftar till att göra domstolarna mer transparenta och öppna för att på så vis öka allmänhetens förståelse för och tillit till rättsprocessen.

I viktig del av samarbetet handlar om att stödja en förbättrad kommunikation med journalister och media, ett gott bemötande i rättssalen samt tydliga domar och beslut. Projektet innebär även en möjlighet att dela med sig av lärdomar samt verka för erfarenhetsutbyte på ett internationellt plan.

Den första etappen av projektet bedrivs från april 2022 till december 2023. Projektet kommer därefter att genomgå en utvärdering inför en eventuell förlängning fram till december 2025.

Projektet finansieras av Sida.

Uppdaterad
2022-09-23