Bosnien och Hercegovina

Det bosniska domstolsväsendet står inför en rad utmaningar för att möta de krav som ställs för att landet på sikt ska kunna bli medlem i EU. Sveriges Domstolar arbetar på plats i Bosnien och Hercegovina för att ge stöd i detta.

Vy över stad med berg i bakgrunden

Sveriges Domstolar finns på plats i Bosnien och Hercegovina för att ge stöd i effektivisering av domstolarna i landet. Foto: Anna Gullesjö Liljenberg

I ett projekt som pågår under 2020 till 2024 arbetar Sveriges Domstolar tillsammans med det bosniska domar- och åklagarrådet. Det motsvarar i viss mån det svenska Domstolsverket.

Uppdraget syftar bland annat till effektivisering av arbetsmetoder och den inre organisationen i de bosniska domstolarna. Andra delar i programmet handlar om att stödja en mer effektiv process vid överklagande av domar och beslut i tvistemål, att förbättra förutsättningarna för att kunna införa en jämställdhetsstrategi för det bosniska domstols- och åklagarväsendet samt att stärka domstolarnas kommunikation med medborgarna via medierna.

Från svensk sida deltar också Kronofogdemyndigheten för att skapa en effektivare process för utmätning- och verkställighet.

Projektet finansieras av Sida.

Uppdaterad
2022-09-23