Uppropslista

Listan är preliminär då förhandlingar kan ställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.

I regel innehåller inte listan häktningsförhandlingar då dessa kommer in till tingsrätten med kort varsel och oftast sätts ut och genomförs samma dag eller påföljande dag.

Kommande förhandlingar:

Uppdaterad
2022-02-09