Studiebesök vid Mora tingsrätt

Här hittar du mer information gällande studiebesök.

Allmänt

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas vid en domstol för huvudförhandling eller ibland bara förhandling.

Förhandlingar vid domstolar är som utgångspunkt offentliga. Förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar. Det gäller främst förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i nära relationer. Sådana förhandlingar är därför inte lämpliga för skolklasser. Rätten får även besluta att personer som är under 18 år inte får närvara under en förhandling.

Bokning av skolklass eller annat studiebesök

Inför ett besök bör man tänka på följande:

  • besökare som går i lägre årskurser än årskurs åtta är enligt tingsrättens mening för unga för att lyssna på en huvudförhandling
  • begränsat antal åhörarplatser: i sal 1 max 24 personer och i sal 2 max 20 personer
  • en del av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Det finns därför ingen garanti att man får ta del av den förhandling man planerat att besöka
  • tingsrätten har betydligt färre huvudförhandlingar på måndagar och fredagar, varför det kan vara bättre att planera in ett studiebesök en annan vardag

Tingsrätten hjälper gärna till med information kring förhandlingar och annat. Skicka er förfrågan till mora.tingsratt@dom.se. Ange kontaktuppgifter och hur många besökare ni blir.

Ordningsregler som måste följas

  • det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • det är en sedvana att ta av mössa eller keps i förhandlingssalen,
  • det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i förhandlingssalen under pauser,
  • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i förhandlingssalen, och
  • det är enligt lag inte tillåtet att fotografera och filma under en rättegång i förhandlingssalen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Är du ansvarig för studiebesöket är det viktigt att du inför besöket informerar gruppen om ovanstående.

Uppdaterad
2022-02-09