Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Särskilt om kamerabevakning

Norrköpings tingsrätts lokaler kamerabevakas som en del i vårt säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas för att kunna utföra detta arbete. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

De som kan få del av personuppgifterna är medarbetare på Norrköpings tingsrätt och andra som behöver få del av dem för att kunna hantera en eventuell säkerhetsincident eller den myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem.

Om personuppgifterna ingår i en allmän handling kan de komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av en sådan handling om de inte omfattas av sekretess.

Inspelat material lagras i maximalt 16 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

Uppdaterad
2021-12-01