logotyp

Dom i mål om rättsprövning

Mål: 4343-18
Dom i mål om rättsprövning av beslut om strandskydd inom Stenungsunds kommun.

Ägare till fastigheter i Stenungsunds kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om strandskydd. Regeringen upphävde länsstyrelsens beslut delvis och avslog överklagandena i övrigt. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer