logotyp

Ytterligare beredningsåtgärder i det s.k. Högskoleprovsmålet

Mål: B 1296-18
Domen i det s.k. Högskoleprovsmålet har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Några av de tilltalade som har överklagat tingsrättens dom har begärt att hovrätten ska undanröja domen och lämna tillbaka målet till tingsrätten för ny behandling.

Målet har föredragits i hovrätten. Ytterligare information om vad som sker härnäst kommer att publiceras på hemsidan.

Om tingsrättens dom inte undanröjs planerar hovrätten att inleda huvudförhandling i oktober i år. Förhandlingen beräknas ta ca 15 dagar.