logotyp

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 3290-18
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolags upplåtelse till Migrationsverket av ett s.k. ABT-boende för asylsökande mervärdesskatterättsligt inte utgör ett enda sammansatt skattepliktigt tillhandahållande. Upplåtelsen anses istället bestå av i vart fall två separata tjänster i form av logi och kost. Frågan om dessa tjänster är skattepliktiga har återförvisats till Skatterättsnämnden för prövning.

Bifogade filer