logotyp

Domstolsverket föreslår utvidgad beredskap för tingsrätterna – ska stärka rätten till försvarare

Domstolarna ska kunna förordna offentliga försvarare utanför kontorstid, årets samtliga dagar. Den utvidgade beredskapen bygger på att landets tingsrätter gemensamt ansvarar för bemanningen. Det är huvuddragen i det uppdrag Domstolsverket i dag redovisar till regeringen.

Domstolsverket fick den 7 mars i uppdrag av regeringen att lämna förslag för utvidgad beredskap vid tingsrätterna för brådskande beslut om förordnande av offentliga försvarare. Bakgrunden till uppdraget är EU:s rättshjälpsdirektiv. Direktivet innebär att förordnande av försvarare ska fattas av en behörig myndighet utan onödigt dröjsmål.

- Domstolsverket har på den korta tid som stått till förfogande för uppdraget arbetat intensivt och i samverkan med domstolar och berörda aktörer. Vi har nu tagit fram ett förslag som redovisats till regeringen, säger Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket.

Det förslag som Domstolsverket nu lämnar innebär i korthet följande förändringar:

  • Tingsrätterna ska ha utvidgad beredskap för att förordna offentliga försvarare i särskilt brådskande fall. Beredskapen ska finnas klockan 17-24 årets alla dagar.
  • Samtliga tingsrätter i landet delar på beredskapen, i två geografiska områden. Bemanningen sköts enligt ett rullande schema, och bygger på att en domare har beredskap i varje område.

Domstolsverket föreslår att den utvidgade beredskapen införs den 1 januari 2020.