Dom från Migrationsöverdomstolen

Tolv månader är den maximala tid som en utlänning får hållas i förvar för verkställighet av ett avlägsnandebeslut, i vart fall så länge som det får anses vara fråga om samma verkställighetsärende.
Kontaktpersoner

Maria Erlandsson, kommunikatör, mobil 076-133 95 96