logotyp

Dom i mål om rättsprövning

Mål: 3387-19
Dom i mål om rättsprövning avseende naturreservat i Skellefteå kommun.

En ägare till en fastighet i Gärdefjärdens naturreservat i Skellefteå kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgning av naturreservatet samt därmed sammanhängande föreskrifter och skötselplan. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer