Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 20729-19
Beräkning av det förbehållsbelopp som krävs för att uppfylla försörjningskravet vid anhöriginvandring.

Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om anknytningspersonens inkomster uppgår till det så kallade förbehållsbeloppet. Vid beräkningen av detta belopp får barnbidrag och underhållsstöd beaktas men däremot inte studiebidrag för gymnasiestuderande barn eller bostadsbidrag.

Bifogade filer