logotyp

Oenig kammarrätt återkallar taxiförarlegitimation efter misshandel mot minderårig

Mål: 2031-19
Transportstyrelsen återkallade en taxiförares legitimation efter att denne dömts för misshandel av en minderårig passagerare som betett sig stökigt under färd. Förvaltningsrätten ändrade Transportstyrelsens beslut och ansåg att det var tillräckligt ingripande att meddela varning. Kammarrätten gör en annan bedömning och anser att taxiförarlegitimationen ska återkallas. En ledamot är skiljaktig och anser att varning är en tillräckligt ingripande åtgärd.

En taxiförarlegitimation ska enligt taxitrafiklagen (2012:211) återkallas om innehavaren genom brottslig gärning, eller andra missförhållanden, visat sig olämplig som taxiförare. Om missförhållandena inte är så allvarliga får istället varning meddelas. Frågan i målet var om taxiföraren, som i övrigt haft ett långt och klanderfritt innehav, skulle anses olämplig på grund av det aktuella brottet och om återkallelse därför skulle ske.

– Misshandeln skedde i tjänsten och var riktad mot en minderårig passagerare. Brottet rubbar förtroendet för taxiföraren på ett sådant sätt att en varning inte kan anses vara tillräckligt ingripande, säger adjungerade ledamoten Elin Åkerberg.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.