logotyp

Region Östergötland beviljas ersättning för föräldrarnas boendekostnader i samband med barnets vård

Mål: 191-19
Migrationsverket och förvaltningsrätten avslog Region Östergötlands ansökan om statlig ersättning för kostnader för föräldrarnas boende i samband med barnets operation i en annan region. Kammarrätten gör en annan bedömning och anser att regionen ska beviljas ersättning.

Ett landsting har i vissa fall rätt till ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Frågan i målet var om regionen kunde få ersättning för kostnader för vårdnadshavarnas boende i ett patienthotell när deras barn opererades.

– Barnets situation var allvarlig och den avancerade behandlingen krävde vårdnadshavarnas fysiska närvaro. Kostnaderna för föräldrarnas boende hade därför ett så nära samband med vården av barnet att regionen i detta fall har rätt till ersättning, säger kammarrättsrådet Anders Poulsen.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.