Dom från Migrationsöverdomstolen

Oproportionerligt att inte förlänga uppehållstillstånd till doktorand som gjort framsteg i studier utomlands.

Framsteg som en doktorand har gjort utomlands i sina studier har beaktats vid prövningen om han ska beviljas förlängt uppehållstillstånd. Vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter har det framstått som oproportionerligt att inte bevilja uppehållstillstånd.

Bifogade filer