Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 6036-19
Ett barn som bott länge i Sverige och som gjort sig skyldig till några mindre brott beviljas svenskt medborgarskap samtidigt som föräldern.

Fråga om ett ogift barn vid förälders naturalisation ska förvärva svenskt medborgarskap när barnet begått brott.