logotyp

Dom i mål om rättsprövning

Mål: 4345-18
Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Österåkers kommun

Ägare till fastigheter i Österåkers kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. En fastighetsägare ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer