logotyp

Penningtvättsförseelse men inget skadestånd

En man döms för att ha tagit emot pengar på sina konton. Pengarna visade sig komma från bedrägerier begångna mot en kvinna. Han är dock inte skadeståndsskyldig för den skada som bedrägerierna har orsakat kvinnan.

Målsäganden hade fått kontakt med en person på sociala medier. Hon lurades att hjälpa denne genom att sätta in stora belopp – sammanlagt 1 004 000 kr – på konton som tillhörde den tilltalade mannen.

Målsäganden begärde skadestånd på grund av penningtvättsbrotten. Vid brott av det slaget som består i att penningmedel sätts in på ett konto blir gärningsmannen ansvarig för den skada som uppstår genom den brottslighet som pengarna härrör från. Detta förutsätter dock att han eller hon genom sitt eget agerande påtagligt minskar möjligheten för målsäganden att få sin skada reparerad.

Högsta domstolen gör bedömningen att mottagandet av pengarna i sig inte påtagligt minskade möjligheten att få skadan reparerad. Skadeståndsyrkandet bifölls därför inte.

Bifogade filer