logotyp

Dom i mål om rättsprövning

Mål: 5018-19
Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Orust kommun.

Ägaren till en fastighet i Orust kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer