Domstolsverkets logotyp
 

Domstolarna avgör många mål trots pandemin

Under årets första kvartal avgjorde domstolarna flest antal mål hittills under 2000-talet. Detta trots att många förhandlingar de senaste veckorna ställts in till följd av coronapandemin.

Jämfört med samma period 2019 avgjorde domstolarna sju procent fler mål under det första kvartalet 2020. Historiskt sett är detta de högsta nivåer som uppnåtts.

Ökningen av antalet avgjorda mål har de senaste veckorna avtagit något; från första veckan i mars fram till och med vecka 16 är ökningen endast 0,3 procent.

De senaste veckorna har flera planerade förhandlingar – främst vid tingsrätterna – ställts in till följd av coronapandemin. Det finns dock andra sätt att avgöra mål på än efter förhandling. Vissa mål och ärenden kan avgöras genom skriftlig handläggning. Detta är särskilt vanligt vid förvaltningsdomstolarna. 

- Trots att vi med kort varsel har fått ställa om och anpassa oss efter rådande omständigheter har målhanteringen, tack vare stor flexibilitet och professionalism hos medarbetarna, fungerat utmärkt. Vi avgjorde under första kvartalet drygt 3 400 så kallade hyperhidrosmål, säger Thomas Rolén, kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm.