Högsta domstolen
 

Utdragen misshandel mot en kvinna bedömd som synnerligen grov misshandel

Gärningsmannen, som var kvinnans pojkvän, döms för bl.a. synnerligen grov misshandel till fängelse sex år. Vid straffmätningen har också beaktats att gärningsmannen tidigare dömts för allvarlig våldsbrottslighet.

En kvinna utsattes av sin pojkvän i sitt hem under ett utdraget förlopp för upprepad misshandel i form av bl.a. slag med tillhyggen, strypgrepp och kokhett vatten mot underlivet. Ett angrepp utfördes med ett hyllplan när kvinnan låg försvarslös på golvet i en garderob och medförde att hennes ben gick av. Kvinnan kände dödsångest. Hon fick i övrigt svåra brännskador i underlivet, blånader, svullnader och sårskador över i stort sett hela kroppen samt blodförlust. Våldsangreppen avslutades först när kvinnan tappade medvetandet. Eftersom hon till följd av sina skador inte kunde röra sig när hon senare vaknade upp i sin säng var hon tvungen att ligga kvar i sin egen urin och avföring. Hon kom under sjukhusvård först en vecka senare.

Både hovrätten och tingsrätten ansåg att det rörde sig om en allvarlig misshandel, men gjorde bedömningen att det inte var fråga om synnerligen grov misshandel, utan i stället grov misshandel enligt en lägre straffskala. De bestämde straffet för misshandelsbrottet och viss annan brottslighet till fängelse i fyra år och sex månader, varvid också i viss utsträckning beaktades att gärningsmannen återfallit i våldsbrottslighet.

Högsta domstolen har gjort en annan bedömning av den aktuella misshandeln och dömer gärningsmannen för synnerligen grov misshandel, eftersom han agerat synnerligen hänsynslöst och utsatt kvinnan för synnerligt lidande. Straffet skärps till fängelse i sex år. Vid bestämmande av straffets längd har Högsta domstolen, förutom att bestämma ett högre straffvärde för den synnerligen grova misshandeln och viss annan brottslighet, lagt till ytterligare cirka sex månaders fängelse på grund av att gärningsmannen återfallit i särskilt allvarlig våldsbrottslighet (s.k. återfallsskärpning enligt 29 kap. 4 § brottsbalken).