Dom från Migrationsöverdomstolen

En utlänning som utvisats på livstid av allmän domstol behöver inte utvisas även av Migrationsverket.

En utlänning har av allmän domstol utvisats på grund av brott med ett återreseförbud utan tidsbegränsning. Det har ansetts utgöra särskilda skäl för att vid avslag på utlänningens ansökan om uppehållstillstånd inte meddela ett administrativt beslut om utvisning.