Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 9144-20
När föräldrar och syskon till ensamkommande barn som är alternativt skyddsbehövande ansöker om uppehållstillstånd ska ansökan prövas enligt utlänningslagen.

Föräldrar och syskon har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett ensamkommande barn som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. En sådan ansökan ska prövas enligt utlänningslagen.