Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd

Mål: UM 6337-20, UM 6338-20
Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 6337-20 och 6338-20

Den fråga i målen som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller innebörden av uttrycket ”vistats med” när en tredjelandsmedborgare som är ett vuxet barn till en EES-medborgare gör gällande permanent uppehållsrätt.