Skärpta restriktioner i domstolarnas lokaler

Med hänsyn till rådande läge och ökad smittspridning tar domstolarna i Linköping inte längre emot studiebesök och skolklasser. Vi uppmanar också alla som inte är kallade eller på annat sätt behöver vistas i våra lokaler att undvika att komma till domstolorna i onödan.

Om du är kallad till förhandling eller sammanträde vid domstolarna och har symptom, även lindriga sådana, ska du omedelbart kontakta domstolen. Kontaktuppgifterna står i kallelsen.

Tänk på att hålla avstånd, minst 1,5–2 meter till andra som vistas i våra lokaler.