Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 210-20
Fråga om förutsättningen för att återkalla permanent uppehållstillstånd för person som befinner sig i Sverige och har varit bosatt och folkbokförd i landet under mycket lång tid.

Fråga om förutsättningen för att återkalla permanent uppehållstillstånd för person som befinner sig i Sverige och har varit bosatt och folkbokförd i landet under mycket lång tid.