logotyp

Dom i mål om rättsprövning

Mål: 1426-20
Högsta förvaltningsdomstolen har i samband med rättsprövning av beslut om fastställelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg förklarat att regeringens beslut ska stå fast.