Kammarrätten i Stockholm
 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd

Mål: 5222-21, 5223-21
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i mål rörande förbud mot produkter från Huawei i svenska 5G-nätet.
Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter. Kammarrätten i Stockholm, som är den största av Sveriges fyra kammarrätter, är även Migrationsöverdomstol. 2020 avgjorde Kammarrätten i Stockholm och Migrationsöverdomstolen drygt 29 300 mål (varav ca 16 500 migrationsmål). Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.