Lagen om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 25 juli 2003, ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. Lagen innebär att det finns en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all elektronisk kommunikation, oberoende av plattform.

Nedan följer kammarrättens vägledande domar 2012 - 2020. För tidigare domar, kontakta kammarrättens arkiv.
Uppdaterad
2020-08-10