Lagen om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 3 juni 2022, ersatte den tidigare lagen från 2003. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. Lagen innebär att det finns en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all elektronisk kommunikation, oberoende av plattform.

Kammarrätten är sista instans i mål enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Nedan följer kammarrättens vägledande domar 2012 - 2022. För tidigare domar, kontakta kammarrättens arkiv.

Uppdaterad
2022-12-21