logotyp

Huvudförhandling i mål angående mord november 2021 i Falköping

Mål: B 4300-21
Åklagaren har idag den 8 juni 2022 väckt åtal mot en person som är misstänkt för mord samt brott mot griftefriden i Falköping i november 2021. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 15, 17 och 22 juni vid Skaraborgs tingsrätt.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror, surfplattor, datorer, smartklockor eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.
Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering. Du bör vara beredd på att kunna visa presskort.

Beställa handlingar

För att ta del av handlingar i målet vänligen kontakta Skaraborgs tingsrätt via e-post, telefon eller genom att besöka tingsrätten Eric Ugglas plats 2, Skövde.

Telefon: 0500-499200 alternativt 0500-499270