logotyp

Tidpunkt för dom i målen 7208-21 och 656-22 rörande Cementa

Domen i målen rörande ansökan om rättsprövning av regeringens beslut kommer att expedieras onsdag den 7 december klockan 10.00.

Målen gäller regeringens beslut om tillstånd till Cementas täktverksamhet på Gotland och därmed sammanhängande frågor.

En sammanfattning av domen kommer vid nämnda tidpunkt att publiceras på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats.