Södertörns tingsrätt
 

Häktning för anstiftan av mord m.m.

Mål: B 15631-23
Tingsrätten har idag häktat två personer. Den ena person är på sannolika skäl misstänkt för bl.a. anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för anstiftan av mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge. Den andra personen är på sannolika skäl misstänkt för bl.a. medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för medhjälp till mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge.

Sedan tidigare är en person häktad på sannolika skäl misstänkt för bl.a. mord och försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge.

Tiden för åtal har satts till den 30 oktober 2023, men det är inte sannolikt att förundersökningen kommer att kunna slutföras till det datumet.