Södertörns tingsrätt
 

Tre personer fortsatt häktade för misstankar gällande händelser den 12 oktober 2023 i Västberga och den 13 oktober 2023 i Tullinge

Mål: B 15631-23
Tingsrätten har idag beslutat att den person som tidigare häktats på sannolika skäl misstänkt för bl.a. mord och försök till mord i två fall den
12 oktober 2023 i Västberga och mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge fortfarande ska vara häktad.

Tingsrätten har även beslutat att den person som tidigare häktats på sannolika skäl misstänkt för bl.a. medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för medhjälp till mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge fortfarande ska vara häktad.

Vidare har tingsrätten beslutat att den person som tidigare häktats på sannolika skäl misstänkt för bl.a. anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för anstiftan av mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge fortfarande ska vara häktad.

Tiden för åtal har satts till den 27 november 2023, men det är inte sannolikt att förundersökningen kommer att kunna slutföras till det datumet.