Göta hovrätts logotyp
 

Hovrätten upphäver tingsrättens tillfälliga beslut att låta Tesla hämta registreringsskyltar direkt hos tillverkaren

Mål: Ö 4736-23
Norrköpings tingsrätt beslutade den 27 november 2023 att Transportstyrelsen skulle låta Tesla hämta registreringsskyltar direkt hos skylttillverkaren. Transportstyrelsen överklagade beslutet. Förra veckan beslutade hovrätten att tillfälligt stoppa tingsrättens beslut och gav Tesla tillfälle att yttra sig. Hovrätten har nu meddelat ett slutligt beslut i målet och prövningen fortsätter nu i tingsrätten.

Den fråga som hovrätten haft att ta ställning till är om tingsrätten, utan att först låta Transportstyrelsen yttra sig i frågan, haft fog för sitt beslut att låta Tesla hämta registreringsskyltar hos tillverkaren (s.k. interimistisk säkerhetsåtgärd).

– Hovrätten har vid sin prövning inte haft anledning att överväga frågor med anknytning till strejkrätten eller andra arbetsrättsliga frågor, säger hovrättsrådet Ulrik Lönnmyr.

Att fatta ett sådant beslut som tingsrätten har gjort utan att först höra Transportstyrelsen förutsätter att det finns en omedelbar risk för att Transportstyrelsen skulle kunna sabotera den rätt som Tesla påstår sig ha (s.k. kvalificerad sabotagerisk).

Hovrätten har kommit fram till att det inte finns något som talar för att Transportstyrelsen, för det fall myndigheten hade fått tillfälle att yttra sig i tingsrätten, omedelbart skulle genomföra sabotageåtgärder eller annars utnyttja sig av möjligheter att obstruera mot Teslas rätt. Denna bedömning förändras inte av de olägenheter som drabbar Tesla och dess kunder.

- Inte heller kan Transportstyrelsen, genom att följa sina gängse rutiner för tillhandahållande av registreringsskyltar, anses redan ha vidtagit sabotageåtgärder eller obstruerat mot Teslas rätt, fortsätter hovrättsrådet Ulrik Lönnmyr.

Transportstyrelsen och Tesla har visserligen lämnat in flera skrifter och fört en omfattande argumentation i hovrätten. Men eftersom beslutet är tillfälligt och ändå ska omprövas av tingsrätten när Transportstyrelsen har yttrat sig dit har hovrätten inte funnit anledning att pröva om de grundläggande förutsättningarna i övrigt är uppfyllda för den säkerhetsåtgärd Tesla begärt.

Målet är nu avslutat i hovrätten och prövningen av frågorna fortsätter i tingsrätten.