Högsta förvaltningsdomstolen
 

En obligatorisk medlemsinsats i en ekonomisk förening ska inte vara föremål för mervärdesskatt

Mål: 1006-23, 2819-23
Pressmeddelande: Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål slagit fast att en betalning av en obligatorisk medlemsinsats till en ekonomisk förening inte ska vara föremål för mervärdesskatt.

De i målen aktuella ekonomiska föreningarna tillhandahåller sina medlemmar kommunikationsnät för bredband. När en beskattningsbar person tillhandahåller en tjänst mot ersättning ska transaktionen i regel vara föremål för mervärdesskatt. En medlemsinsats som varje medlem i en ekonomisk förening är skyldig att delta med utgör emellertid inte ersättning för en tjänst.

Högsta förvaltningsdomstolen framhåller att det av avgörande från EU-domstolen följer att en insats i en utländsk associationsform som i Sverige närmast motsvarar ett handelsbolag inte utgör ersättning för en tjänst och att det saknas skäl att bedöma en insats i en ekonomisk förening på något annat sätt.

– En obligatorisk medlemsinsats innebär att medlemmen får en andel som motsvarar dennes ekonomiska rättigheter i föreningen och utgör inte ersättning för en tjänst som tillhandahålls av föreningen, säger Mats Anderson, justitieråd.