Mål: 1006-23

HFD 2024 ref. 10

HFD 2024 ref. 10

En medlemsinsats i en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

En medlemsinsats i en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.