DVFS 1998:4

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål

Ändringsföreskrifter

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag