Årsredovisning 2023

Verksamhetsåret 2023 för Sveriges Domstolar kännetecknas av en ökning av antalet inkomna mål och fortsatta prioriteringar på bland annat digitalisering och kompetensförsörjning. Ett annat prioriterat område har varit att utveckla domstolarnas lokaler med fokus på en hög säkerhetsnivå. Detta och mycket mer handlar årsredovisningen för 2023 om.

Se filmen för årsredovisningen 2023

Ta del av årsredovisningen för 2023

Året i siffror, ett urval: 

  • Det avgjordes 475 326 mål i domstolarna och nämnderna.
  • Sveriges Domstolars webbplats domstol.se hade totalt 6 516 852 besök, exklusive utländska besök.
  • Domstolsverket bedrev ett drygt 100-tal lokalprojekt på ett 40-tal domstolar fördelade över hela landet.
  • Totalt utnämndes 169 domare av regeringen under 2023.
  • Det finns 1 356 ordinarie domare inom Sveriges Domstolar, 767 kvinnor och 589 män.
Uppdaterad
2024-02-22