Ansök om god man

Du som har fyllt 16 år kan själv ansöka om god man. Det är tingsrätten som beslutar om du ska ha en god man.

Kommunens överförmyndare får ansöka om god man och ska då skicka med de handlingar som tingsrätten behöver. Därför är det många som väljer att först kontakta överförmyndaren.

Det går också att göra en ansökan direkt till tingsrätten. Ansökan ska göras till den tingsrätt där personen som behöver god man bor enligt folkbokföringen.

Det kostar inget att ansöka om god man.

 1. 1

  Beställ personbevis

  För att tingsrätten ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga ett personbevis för dig. Personbeviset beställer du via Skatteverket.

 2. 2

  Skriv ansökan

  Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om god man. Dessa personuppgifter ska finnas med i ansökan:

  • Ditt namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
 3. 3

  Uppgifter som ansökan måste innehålla

  Det är viktigt att du skriver vilka delar du vill att den gode mannen ska få i uppdrag att sköta. Det kan vara någon eller alla av dessa tre:

  • Bevaka rätt
  • Förvalta egendom
  • Sörja för person

  Du måste också förklara varför du behöver en god man.

 4. 4

  Förslag på god man

  Du kan själv föreslå vem du vill ska bli din gode man.

  Skriv personens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

  Om du inte har något förslag kommer tingsrätten att be kommunens överförmyndare föreslå någon.

  Samtycke från den gode mannen

  Om du föreslår en god man ska den personen skriva att den vill ha uppdraget. Det kallas även för åtagande eftersom personen åtar sig att bli god man.

  Samtycke från dig

  Om du föreslår en god man ska du också skriva att du vill ha den person som föreslås att bli din gode man.

 5. 5

  Yttrande från överförmyndaren

  Överförmyndaren måste granska den person som föreslås bli god man för att domstolen sedan ska kunna bedöma om personen är lämplig. Det görs exempelvis genom att visa utdrag från Kronofogden och brottsregistret.

  Överförmyndaren ska också ges möjlighet att yttra sig om finns rätt förutsättningar för att du ska ha en god man.

 6. 6

  Bifoga läkarintyg och annan utredning

  Bifoga ett läkarintyg som visar att du behöver god man.

  Om du har någon annan utredning om god man skickar du med den också. Det kan till exempel vara en utredning från socialtjänsten eller sjukvården som beskriver ditt behov.

 7. 7

  Lämna ansökan till tingsrätten

  Skicka eller lämna in ansökningshandlingarna till tingsrätten för den kommun där du är folkbokförd.

  Du kan söka på postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till.

Anhörig kan ansöka om god man

En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan också göra ansökan åt den som behöver hjälp.

Kommunens överförmyndare får ansöka om god man och ska då skicka med de handlingar som tingsrätten behöver. Därför är det många som väljer att först kontakta överförmyndaren.

Om personen som behöver god man inte förstår vad det innebär att ha god man behöver domstolen även ett läkarintyg eller annan utredning.

Domstolen vill vanligtvis att samtliga anhöriga får yttra sig och svara på om de anser att personen behöver en god man. Därför kan det vara bra att bifoga dessa yttranden med ansökan.

Anmäla behov till överförmyndaren

Den som inte är nära anhörig har inte rätt att själv ansöka men kan då i stället anmäla till kommunens överförmyndare att det finns ett behov av god man.

Uppdaterad
2024-04-22