Ansök gemensamt om skilsmässa

Här ansöker ni gemensamt om skilsmässa genom vår e-tjänst.

Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

Dessa krav måste uppfyllas för att ni ska kunna använda e-tjänsten

  • Ni är överens om att skilja er.
  • Om ni har gemensamma barn under 18 år behöver ni även vara överens om vårdnaden och barnens boende eller umgänge för att kunna ansöka gemensamt via e-tjänsten.

Praktiska krav

  • E-tjänsten kräver att ni båda har e-legitimation.
  • Om någon av er har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska ni inte använda e-tjänsten.
  • Ansökningsavgiften är 900 kronor. Ni väljer själva vem som ska betala med bankkort i e-tjänsten.

Om ni inte kan eller vill använda e-tjänsten

Frågor och svar om tjänsten

Måste båda ha e-legitimation?

Ja, för att använda e-tjänsten behöver ni båda ha en e-legitimation.

E-tjänsten godtar:

  • BankID
  • Mobilt BankID
  • Telia eID
  • Freja eID+
  • Foreign eID (från länder som gått med i eIDAS)

Du kan logga in i e-tjänsten med en e-legitimation som är utfärdad i ett annat EU-land, i enlighet med eIDAS-förordningen. För att kunna använda e-tjänsten krävs dock att båda har ett svenskt personnummer och en svensk e-legitimation.

Om ni inte har e-legitimation kan ni istället ansöka via blankett.

Vad kostar det?

Ansökningsavgiften är 900 kr per ansökan. Ni väljer själva i e-tjänsten vem av er som ska betala avgiften.

Hur betalar vi ansökningsavgiften?

Ni betalar avgiften direkt i e-tjänsten med bankkort. Ni kan själva välja vem av er som ska betala avgiften. Det är inte möjligt att dela upp betalningen mellan er i e-tjänsten. Först när avgiften är betald kan ansökan skickas till tingsrätten.

Varför kan jag inte genomföra betalning i e-tjänsten på min mobila enhet?

Om du använder Iphone eller Ipad bör du kontrollera att du har senaste versionen av iOS installerad.

Vilka andra frågor kan tas upp i samband med en gemensam ansökan om skilsmässa i e-tjänsten?

I e-tjänsten finns stöd för att ni även ska kunna begära domstolens beslut i frågor om vårdnad och barns boende när ni ansöker gemensamt om skilsmässa.

För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver ni ändå vara överens i fråga om vårdnad och barns boende.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om ansökan via e-tjänsten?

Vänd dig till tingsrätten om du har frågor om att ansöka om skilsmässa i e-tjänsten.

Vill du lämna kompletterande information eller har frågor om den fortsatta handläggningen efter att ni ansökt via e-tjänsten så ska du kontakta den tingsrätt som ansökan har skickats till.

Vad händer om ansökan i e-tjänsten inte slutförs?

Om ansökan inte slutförs och skickas till tingsrätten tas ansökan bort från e-tjänsten. Det sker automatiskt efter sju dagar om en påbörjad ansökan inte har slutförts.

Den som är inloggad i e-tjänsten kan även ta bort en påbörjad ansökan genom att välja ”Ta bort ansökan och logga ut” vid utloggning.

Om en påbörjad ansökan har betalats så släpps det reserverade beloppet åter till kontot automatiskt när ansökan tas bort från e-tjänsten. Det kan dock dröja ytterligare några dagar innan beloppet åter är tillgängligt på kontot.

Uppdaterad
2021-06-30