Signera och skicka ansökan digitalt

Här kan du signera och skicka in konkursansökan genom vår e-tjänst.

Innan du startar

 • Om du företräds av ett ombud måste en fullmakt skickas in till domstolen. Den som är fullmaktsgivare kan ladda upp och signera fullmakten via denna e-tjänst. Alternativt skickar ombudet in fullmakten i original via posten.
 • Gör klart ansökan. I tjänsten skapas inga dokument.

 • Se till att du har sparat ner alla bilagor om det är aktuellt. 

 • Du måste spara alla dokument i PDF-format. Tillsammans kan de vara på maximalt 20 MB.

 • Om du har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska du inte använda e-tjänsten. 

Så fungerar e-tjänsten

 • Du loggar in med ditt bank-id.
 • Välj "Konkurs, egen".  
 • I tjänsten laddar du upp dina handlingar i PDF-format.
 • Om du loggar ut från tjänsten förlorar du det du har påbörjat.
 • Du kan bara vara inaktiv 15 minuter, sedan loggas du ut automatiskt. Du har en timme på dig totalt.
 • Flera personer kan i tur och ordning signera ansökan.

Frågor och svar

Hur gör jag om jag inte kan eller vill använda e-tjänsten?

Det går alltid bra att skicka in handlingar till domstolen på papper med hjälp av posten istället.

Vart vänder jag mig med frågor om e-tjänsten?

Du kan ta kontakt med domstolen om du har frågor om e-tjänsten.

Kan jag logga ut och sedan logga in igen och göra klart min ansökan?

Nej. Om du har loggat ut sparas inte det du eventuellt redan gjort. Om du har signerat och skickat in din ansökan kan du inte heller logga in i efterhand och se handlingarna.

Får jag någon bekräftelse på att jag har skickat in en ansökan?

Ja, du får e-post som visar att du skickat in handlingar till tingsrätten. Du får också ett kvitto på att du har betalat ansökningsavgiften.

Uppdaterad
2023-11-20