Ordningsregler

När du besöker en förhandling är det viktigt att följa de ordningsregler som finns:

  • det är förbjudet att fotografera eller filma inne i eller in i rättssalen
  • elektronisk utrustning som kan ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad i rättssalen (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer)
  • det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal, kommentera vad som sägs eller liknande
  • det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck i rättssalen
  • det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser
  • det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen

Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något sätt stör den allmänna ordningen, kan komma att avvisas från salen. Den som bryter mot förbud kan även straffas.

Uppdaterad
2020-12-02